Studiesocialt

 
1 Från 2 Om aktiviteten 3 Bankinformation 4 Slutförd

Som medlem i Umeå Medicinska studentkår (UMS), eller medlem i en förening alternativt en studiesocial grupp knyten till UMS, vars syfte är att berika UMS medlemmars studiesociala liv kan ni söka pengar från kåren.

Aktiviteten äskningen gäller skall förutom att främja medlemmarnas studiesociala liv, även främja interaktion mellan olika program, terminer samt mellan kåren och dess medlemmar. Pengarna som kåren sponsrar med får inte gå till något som strider mot Studentkårens stadgar, värderingar eller policy. Beviljade pengar får endast komma till UMS’s medlemmars användning. Alla dessa dokument hittar du här.

För närvarande går det att äska för maximalt för 50kr/pers. Detta belopp kan ändras beroende på den aktuella terminens medlemsantal.

Ansvarig för aktivieten