Pedagogiska pris för grundutbildning och forskarutbildning

Nominera en bra lärare!

Nominera en bra lärare!
Verksamhetsåret 2018/2019 ska Umeå Medicinska Studentkår dela ut Pedagogiska priset för Grundutbildning och Pedagogiska priset för Forskarutbildning. Båda priserna är på 5000 kr och delas ut vid kårens årshögtid i maj. Alla medlemmar har rätt att nominera mottagare till priserna. Vi önskar nu motta nomineringar till årets priser!
Välj först vilket pris Du vill nominera till, då får Du se en beskrivning av vilka kriterier nomineringarna bedöms mot. Skriv sedan din nominering, och håll tummarna för att just den Du nominerat vinner priset! Du får självklart nominera flera lärare, men bara en lärare i varje nominering (skicka alltså in separata nomineringar).

Sista nomineringsdatum är 10 mars

Mottagaren av Priset för Grundutbildning ska ha utmärkt sig som en god pedagog samt ha vidareutvecklat den pedagogiska verksamheten inom något av Medicinska fakultetens olika grundutbildningsprogram.

Vid priskommitténs granskning av nomineringarna ska kriterierna nedan särskilt beaktas. Det är hur väl motiverad nomineringen är i sin helhet som ska ligga till grund för bedömningen, ej enbart antalet uppfyllda kriterier.

• Läraren bör vara en skicklig, engagerad och stimulerande lärare.

• Läraren bör ha gjort betydande insatser för att förnya utbildningens former och innehåll.

• Läraren bör ha utarbetat goda läromedel som kommit till användning av de studerande och även av andra lärare.

• Läraren bör ha verkat och arbetat för en internationalisering av det grundutbildningsprogram hen verkar inom.

För att nomineras som pristagare skall läraren vara verksam vid Umeå universitet och undervisa på något av Medicinska fakultetens grundutbildningsprogram.

Mottagaren av Priset för Forskarutbildning ska ha utmärkt sig som en god pedagog samt ha verkat för att stärka forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten.

Vid priskommitténs granskning av nomineringarna ska kriterierna nedan särskilt beaktas. Det är hur väl motiverad nomineringen är i sin helhet som ska ligga till grund för bedömningen, ej enbart antalet uppfyllda kriterier.

• Läraren bör vara en skicklig, engagerad, ansvarstagande och stimulerande handledare, som genom sitt handledarskap bidrar till avhandlingar av god kvalité.

• Läraren bör ha varit aktiv i, och gjort betydande insatser för, att utöka antalet och kvaliteten på forskarutbildningskurser vid Medicinska fakulteten.

• Läraren bör ha gjort betydande insatser för att forskningsanknyta grundutbildningen och varit aktiv i att rekrytera forskarstuderande från minst ett av fakultetens grundutbildningsprogram.

För att nomineras som pristagare bör läraren ha varit verksam vid Umeå universitet under minst två läsår och huvudhandlett minst en doktorand till disputation de senaste fyra åren.

Eftersom enbart medlemmar i studentkåren får nominera behöver vi dubbelkolla mot medlemsregistret. Ditt namn kommer inte att synas någonstans, varken för bedömningsgruppen eller vid årshögtiden.