Welcome

Baksidan utgör studentkårens internweb både för våra medlemmar och engagerade. Här hittar du bland annat enkäter eller de digitala äskningsformulären. Vissa delar av hemsidan är låsta och kräver att du loggar in med Umu-id.

Denna sida underhålls av ideellt engagerade individer. Har du frågor eller problem kontakta webmaster@medicinska.se.

English