Rapportera kränkningar och diskriminering

Information

Umeå universitet och Umeå Medicinska Studentkår har båda nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Tyvärr förekommer detta ibland ändå, och kommer emellanåt till kårens eller universitetets kännedom. Som student/doktorand befinner du dig i en utsatt situation där du är ofta beroende av andra för att bli godkänd eller kanske för att få jobb i framtiden. I dessa situationer kan det kännas extra besvärligt eller kanske till och med omöjligt att gå vidare med en öppen anmälan.

Umeå Medicinska Studentkår arbetar därför med att samla in anonyma vittnesmål om ohälsosamma miljöer där det förekommer diskriminering och kränkande särbehandling. Vårt mål är att med hjälp av era vittnesmål tillsammans med universitetet arbeta för att bryta dessa destruktiva kulturer och förbättra studiemiljön för dig som student och andra som vistas i den miljön.

All information som samlas in via detta formulär görs helt anonymt och ingen information om dig som uppgiftslämnare lagras.

Beskriv händelsen så utförligt som möjligt.
Beskriv så noggrant som möjligt tex klinik, kurs eller institution etc.

Om du önskar stöd eller hjälp kring någonting som relaterar till din studiemiljö eller kring en situation som du vill prata mer om för att eventuellt göra en formell anmälan kan du kontakta kårens huvudstuderandeskyddsombud på studiesocialt@medicinska.se, denne har tystnadsplikt och ingen utrednings- eller anmälningskyldighet (som anställda på universitetet har). Skyddsombudet kan också hjälpa dig med var du ska vända dig om du vill gå vidare med en anmälan. Om du är doktorand kan du både vända dig till facket där du är medlem, eller till kårens huvudstuderandeskyddsombud.