Studiesocialt

Som medlem i Umeå Medicinska studentkår (UMS), eller medlem i en förening alternativt en studiesocial grupp knyten till UMS, vars syfte är att berika UMS medlemmars studiesociala liv kan ni söka pengar från kåren.

Aktiviteten äskningen gäller skall förutom att främja medlemmarnas studiesociala liv, även främja interaktion mellan olika program, terminer samt mellan kåren och dess medlemmar. Pengarna som kåren sponsrar med får inte gå till något som strider mot Studentkårens stadgar, värderingar eller policy. Beviljade pengar får endast komma till UMS’s medlemmars användning. Alla dessa dokument hittar du här.

För närvarande går det att äska för maximalt för 50kr/pers. Detta belopp kan ändras beroende på den aktuella terminens medlemsantal.

Ansvarig för aktivieten
Namn på aktivitet
En detaljerad sammanställning av vilka intäkter och kostnader varje evenemang har. Tex. Utgifter som lokalhyra, matkostnader, övriga inköp eller intäkter som biljettförsäljning, sponsring mm.
Tex. budget, program etc.
Filer måste vara mindre än 2 MB.
Tillåtna filtyper: pdf doc docx odt xls xlsx ods zip.
Totalsumman dvs. pronor per medlem x antalet medlemmar som äskningen berör(maxbelopp 50kr/medlem)
Sponsring från annan förening, företag eller motsvarande
Beskriv hur ni gör reklam för kåren inför och under eventet.
Personuppgifter som behandlas: Namn, personnummer, telefonnummer, bankuppgifter och e-post, samt information om aktiviteten. Inga av dina personuppgifter skickas vidare till tredje part, men kommer ingå som underlag i bokföringen och granskas av revisor. Dina uppgifter kommer endast att behandlas av medarbetare vid Umeå Medicinska Studentkår som arbetar på kansliet och ingår i gruppen som bedömer din ansökan. Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta webmaster@medicinska.se. Observera att en återkallelse inte påverkar lagligheten i användningen av personuppgifter som gjorts innan återkallelsen. Dina uppgifter raderas från servern efter att beslut fattats, vi kommer dock fortsättningsvis lagar din information som bokföringsunderlag.