Pedagogiska pris för grundutbildning och klinisk handledarskap