Pedagogiska pris för grundutbildning och kliniskt handledarskap