Utbildningsbevakning

 
1 Från 2 Bankinformation 3 Slutförd

Följande berättigar ekonomisk kompensation:

  1. Utgifter för mat/fika i samband med ett studierådssammanträde (takbelopp 70 kr/person och sammanträde). Ersättning ges för individer som representerar sin klass eller på annat vis krävs för sammanträdets genomförande
  2. Löpande kostnader för studierådssammanträden så som utskriftskostnader, kontorsmaterial och lokalhyror. (takbelopp 5000 kronor/år)
  3. Resekostnader där individen representerar studierådet (takbelopp 2500 kr/person och evenemang). Det billigaste alternativet skall nyttjas. I samband med ersättning för bilresa utbetalas ersättning i enlighet med ”Skatteverkets traktamente och bilersättning” (Egen bil utan ersättning från arbetsgivaren, 18.50 kr/mil)
  4. Utgifter för boende i samband med evenemang då individen representerar studierådet (takbelopp 1000 kr/person och evenemang)
  5. Medlemsavgifter för studierådet i programspecifika nationella organisationer (takbelopp 5000 kronor/år)
  6. Utgifter i samband med utdelning av terminens ros (takbelopp 50 kr per mottagare och termin)

Vidare kan kårordförande bevilja ett studieråd rätt till medel vid särskilda aktiviteter. I dessa sammanhang får de totala utgifterna inte överstiga 10 000 kronor. Studierådet ska presentera en aktivitetsplan och budget för kårordförande senast två veckor innan aktiviteten, samt en motivering till hur aktiviteten gynnar UMS verksamhet och/eller dess medlemmar. Kvitton och redogörelse av aktiviteten ska redovisas till kårordförande senast en månad efter aktiviteten ägt rum. Kårordförande skall sedan presentera sitt beslut för kårstyrelsen. I presentationen skall studierådets aktivitetsplan och budget, studierådets motivering, redovisning av aktiviteten och kårordförandens motivering till beslut ingå.